БИЧКОВСЬКИЙ, В.; ЦИГАНЕНКО, С. Логічний аналіз процесу телекерування. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 47, p. 71-76, 11.