RUSYN, V. B.; STANCU, A.; STOLERIU, L. Моделювання та керування хаотичною мульти-листковою Jerk системою з допомогою програмного середовища LabView. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 63, p. 94-99, 30 Груд 2015.