Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. Володимир Іванович Правда (до 80 річчя з дня народження). Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, [S. l.], n. 62, p. 108, 2015. DOI: 10.20535/RADAP.2015.62.108. Disponível em: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1108. Acesso em: 23 oct. 2021.