LiashukO. М.; KHAMULA, S. V.; ZHUK, S. Y. Двоетапна каузальна фільтрація однорідного зображення при наявності корельованої завади. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 66, p. 19-28, 30 Вер 2016.