МРАЧКОВСЬКИЙ, О.; РЕУТСЬКА, Ю.; СОЛОВЙОВ, В. Аналіз спектральних та кореляційних характеристик зондуючого сигналу із трикутною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 48, p. 56-60, 11.