SEMIBALAMUT, K. M.; KHAMULA, S. V.; ZHUK, S. Y.; LITVINTSEV, S. M. Визначення діаграми направленості лінійної решітки з багатоступеневим адаптивним компенсатором завад. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 74, p. 17-24, 30 Вер 2018.