SEMIBALAMUT, K.; KHAMULA, S.; ZHUK, S.; LITVINTSEV, S. Визначення діаграми направленості лінійної решітки з багатоступеневим адаптивним компенсатором завад. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 74, p. 17-24, 30 set. 2018.