HRYHORENKO, O. Особливості реалізації ефективних оптичних транспортних мереж. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 73, p. 28-32, 30 jun. 2018.