POPOV, D. I. Адаптивне виявлення групових багаточастотних сигналів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 74, p. 44-50, 30 Вер 2018.