POPOV, D. Адаптивне виявлення групових багаточастотних сигналів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 74, p. 44-50, 30 set. 2018.