TARANCHUK, A. A.; PIDCHENKO, S. K.; ZHYZNEVSKYI, A. I. Моделювання електромеханічних характеристик п’єзорезонансних сенсорів надлишкового тиску з мембранним керуванням міжелектродним зазором п’єзоелемента. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 74, p. 51-59, 30 Вер 2018.