TARANCHUK, A.; PIDCHENKO, S.; ZHYZNEVSKYI, A. Моделювання електромеханічних характеристик п’єзорезонансних сенсорів надлишкового тиску з мембранним керуванням міжелектродним зазором п’єзоелемента. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 74, p. 51-59, 30 set. 2018.