HALCHENKO, V. Y.; TREMBOVETSKA, R. V.; TYCHKOV, V. V. Застосування нейрокомп’ютинга на етапі побудови метамоделей в процесі оптимального сурогатного синтезу антен. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 74, p. 60-72, 30 Вер 2018.