HALCHENKO, V.; TREMBOVETSKA, R.; TYCHKOV, V. Застосування нейрокомп’ютинга на етапі побудови метамоделей в процесі оптимального сурогатного синтезу антен. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 74, p. 60-72, 30 set. 2018.