MARTYNYUK, V. V.; HAVRYLKO, Y. V.; BOIKO, J. M.; FEDULA, M. V. The Analysis of Periodic Signal Detection Method Based on Duffing System Chaotic Dynamics. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, [S. l.], n. 74, p. 5-10, 2018. DOI: 10.20535/RADAP.2018.74.5-10. Disponível em: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1505. Acesso em: 2 dec. 2021.