ZABOLOTNII, S.; CHEPYNOHA, A.; BONDARENKO, Y.; RUD, M. Поліноміальні оцінки параметрів для даних з експоненційним степеневим розподілом. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 75, p. 40-47, 30 dez. 2018.