RUSYN, V.; PRIBYLOVA, L.; DIMITRIU, D. Управління модифікованою хаотичною схемою Чуа пороговим методом. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 75, p. 61-65, 30 dez. 2018.