BOURAOU, N.; IGNATOVICH, S.; PAZDRII, O. Використання фрактального аналізу частотно-часових спектрів віброакустичних сигналів для діагностики газотурбінних двигунів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 74, p. 73-83, 30 set. 2018.