BOURAOU, N. I.; IGNATOVICH, S. R.; PAZDRII, O. Y. Використання фрактального аналізу частотно-часових спектрів віброакустичних сигналів для діагностики газотурбінних двигунів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 74, p. 73-83, 30 Вер 2018.