SAMILA, A.; HRES, O.; RUSYN, V.; ROZORINOV, H.; ARKHIIEREIEVA, O. Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 76, p. 37-43, 30 mar. 2019.