SAMILA, A. P.; HRES, O. V.; RUSYN, V. B.; ROZORINOV, H. M.; ARKHIIEREIEVA, O. H. Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 76, p. 37-43, 30 Бер 2019.