PAVLYUCHENKO, A.; LOSHITSKYI, P. Дистанційна температурна радіометрична ідентифікація рідин. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 76, p. 44-57, 30 mar. 2019.