KOZERUK, S. O.; KORZHYK, O. V. Виявлення малих лiтальних апаратiв за акустичним випромiнюванням. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 76, p. 15-20, 30 Бер 2019.