POLIKAROVSKYKH, O.; KOVTUN, L.; KARPOVA, L.; HULA, I.; MELNYCHUK, V. Використання системи залишкових класiв як математичної основи для програмно-визначених радіосистем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 76, p. 21-28, 30 mar. 2019.