POLIKAROVSKYKH, O. I.; KOVTUN, L. O.; KARPOVA, L. V.; HULA, I. V.; MELNYCHUK, V. M. Використання системи залишкових класiв як математичної основи для програмно-визначених радіосистем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 76, p. 21-28, 30 Бер 2019.