RUSYN, V. B.; PAVLYUKEVICH, I.; PRIBYLOVA, L.; SKIADAS, H. C. Розроблення, моделювання та дослідження нового неавтономного хаотичного генератора. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 77, p. 13-16, 8 Чер 2019.