РУСИН, В.; ПАВЛЮКЕВИЧ, І.; ПРИБИЛОВА, Л.; СКІДАС, Х. Ч. Розроблення, моделювання та дослідження нового неавтономного хаотичного генератора. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 77, p. 13-16, 8 Чер 2019.