ABDULOV, R. N.; ASADOV, H. H. Питання підвищення завадостійкості GPS/INS навігаційних систем авіазасобів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 77, p. 42-46, 27 Лют 2019.