BARYLO, G. I.; BOYKO, O. V.; HOLYAKA, R. L.; MARUSENKOVA, T. A.; PRUDYUS, I. N.; FABIROVSKYY, S. E. Сигнальний перетворювач функцiонально iнтегрованих термомагнiтних сенсорiв. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 76, p. 63-71, 30 Бер 2019.