BARYLO, G.; BOYKO, O.; HOLYAKA, R.; MARUSENKOVA, T.; PRUDYUS, I.; FABIROVSKYY, S. Сигнальний перетворювач функцiонально iнтегрованих термомагнiтних сенсорiв. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 76, p. 63-71, 30 mar. 2019.