BILETSKYI, O. O.; KOTOVSKYI, V. I. Дослідження енергетичних процесів в колах коливального заряду суперконденсаторів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 76, p. 5-14, 30 Бер 2019.