PROGONOV, D. O. Аналiз змiн хi-квадрат вiдстанi мiж розподiлами яскравостi пiкселiв при фiльтрацiї стеганограм, сформованих згiдно методу UNIWARD. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 76, p. 72-76, 30 Бер 2019.