DUBYNA, O. F.; NIKITCHUK, T. N.; KOTSIUBA, I. H. Алгоритм вибору завадостійких кодів для роботи систем радіозв’язку в короткохвильовому діапазоні. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 77, p. 47-52, 30 Чер 2019.