HVOSTIVSKA, L. V.; OKSUKHIVSKA, H. M.; HVOSTIVSKYY, M. O.; SHADRINA, H. M. Імітаційне моделювання добового пульсового сигналу для задачі верифікації алгоритмів роботи систем довготривалого моніторингу. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 77, p. 66-73, 20 Чер 2019.