КОЗЕРУК, С. О.; КОРЖИК, О. В. Кореляційний пеленгатор малих літальних апаратів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 79, p. 41-47, 6 Груд 2019.