КОВТУН, І. І.; БОЙКО, Ю. М.; ПЕТРАЩУК, С. А. Підвищення надійності друкованих плат шляхом розробки методів технічної діагностики паяних з’єднань з використанням методу акустичної емісії. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 79, p. 60-70, 7 Груд 2019.