РОМА, О. М.; ПЕЛЕШОК, Є. В.; ГОЛЬ, В. Д.; ВАСИЛЕНКО, С. В. Аналіз завадозахищеності когерентної демодуляції синхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 79, p. 48-54, 6 Груд 2019.