БОЧАРНІКОВ, В. П.; СВЄШНІКОВ, С. В. Дослідження методу частотно-часового аналізу сигналів на основі функцій поведінки і арифметичних рядів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 79, p. 5-15, 6 Груд 2019.