САВЧЕНКО, Є. М.; ДРОЗДОВ, Д. Г.; РОДІН, В. Г.; ГРУШИН, А. І.; ДЮКАНОВ, П. О.; ПРОКОПЕНКО, М. М. Конструкції і характеристики диференціальних пар CJFet транзисторів для проектування CBiCJFet диференціальних і мультидиференціальних операційних підсилювачів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 79, p. 71-77, 30 Груд 2019.