ХВОСТІВСЬКА, Л. В.; ОСУХІВСЬКА, Г. М.; ХВОСТІВСЬКИЙ, М. О.; ШАДРІНА, Г. М.; ДЕДІВ, І. Ю. Розвиток методів та алгоритмів обчислення періоду стохастичних біомедичних сигналів для медичних комп’ютерно-діагностичних систем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 79, p. 78-84, 30 Груд 2019.