СИДОРЧУК, О. Л.; ФРИЗ , С. П.; ГАВРИЛКО , Є. В.; Соболенко С. O.; ФЕДОРОВА , Н. В. Застосування асимптотичних методів для дослідження електромагнітного поля, розсіяного еквідистантними антенними решітками . Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 80, p. 14-22, 30 Бер 2020.