ЛІТВІНЦЕВ, С.; ЗАХАРОВ, О. В. Метод розширення смуги загородження гребінчастих фільтрів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 79, p. 16-23, 30 Груд 2019.