ІЛЬЯШОВ, О. А.; ТРЕГУБЕНКО , С. С.; ПЕРЕДРІЙ , О. В.; ВОЛОЩЕНКО , О. І.; БУХАЛ, Д. А. Алгоритм визначення моделі інформаційної бази сигнатур для обробки інформації об’єктів радіомоніторингу. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 80, p. 57-62, 30 Бер 2020.