НАГОРНЮК , О. А. Методика автоматичного визначення параметрів радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 80, p. 31-38, 30 Бер 2020.