КИЧАК , В. М.; СЛОБОДЯН , І. В.; ВОВК , В. Л. Радіаційностійкий запам’ятовуючий пристрій на базі халькогенідного склоподібного напівпровідника. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 80, p. 79-84, 30 Бер 2020.