БИЧКОВСЬКИЙ, В.; ХАНЧОПУЛО, О. Оцінка ефективності логістичних комунікаційних систем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 45, p. 66-70, 11.