BYCHKOVSKY, V. A.; REUTSKAYA, Y. Y. Статистичні характеристики співвідношень завад та сигналів дистанційно розміщених об’єктів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 39, p. 32-35, 11.