MRACHKOVSKIY, O. D.; CHASNYK, A. A.; REUTSKAYA, Y. Y. Кореляційні властивості послідовностей Голда. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 46, p. 65-71, 11.