БИЧКОВСЬКИЙ, В.; ЦИГАНЕНКО, С. Оцінка ефективності інформа­ційно–керуючих систем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 50, p. 60-65, 11.