КУХАРЧУК, І. Порівняльний аналіз вібровипромінювачів для захисту аудіоінформації. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 35, p. 115-117, 11.