БИЧКОВСЬКИЙ, В. Редукція моделі системотехнічного комплексу до рівня багатоелементної фізичної системи. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 44, p. 54-57, 11 Жов 2012.