РЕУТСЬКА, Ю.; КАЛЮЖНИЙ, О. Можливості підвищення інформаційної швидкості в системах багатостанційного доступу з кодовим розділенням каналів СDMA на базі висотних телекомунікаційних платформ. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 34, p. 97-101, 11.