МАРТИНЮК, В. В.; ФЕДУЛА, М. В. Виявлення слабких періодичних сигналів із застосуванням модифікованої системи Дуффінга-Холмса дробового порядку. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, n. 53, p. 13-22, 11.