Барило, Г. І., Р. Л. Голяка, І. Н. Прудиус, і С. Є. Фабіровський. 2017. «Методика пiдвищення точностi вимiрювальних перетворювачiв iмпедансу з врахуванням негармонiчностi сигналiв». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 70 (Вересень):30-36. https://doi.org/10.20535/RADAP.2017.70.30-36.