Semibalamut, K., S. Khamula, S. Zhuk, і S. Litvintsev. 2018. Визначення діаграми направленості лінійної решітки з багатоступеневим адаптивним компенсатором завад. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 74 (Вересень), 17-24. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.17-24.