Popov, D. 2018. Адаптивне виявлення групових багаточастотних сигналів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 74 (Вересень), 44-50. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.44-50.