Popov, D. I. 2018. «Адаптивне виявлення групових багаточастотних сигналів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 74 (Вересень), 44-50. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.44-50.