Таранчук, А. А., С. К. Підченко, і А. І. Жизневський. 2018. «Моделювання електромеханічних характеристик п’єзорезонансних сенсорів надлишкового тиску з мембранним керуванням міжелектродним зазором п’єзоелемента». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 74 (Вересень), 51-59. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.51-59.