Kharchenko, O. 2018. Використання апарату передаточних функцій Вольтерра у вирішенні задачі стохастичної фільтрації з вхідним сигналом у вигляді білого Гауссового шуму. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 74 (Вересень), 11-16. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.11-16.