Rusyn, V., L. Pribylova, і D. Dimitriu. 2018. Управління модифікованою хаотичною схемою Чуа пороговим методом. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 75 (Грудень), 61-65. //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1511.